Узаконяване, прегледи АГУ

 

Технически прегледи, узаконяване АГУ

Във връзка с новите наредби от 2012 година, всички технически прегледи на газови и метанови уредби се извършват в пунктовете за годишен технически преглед на МПС. Във връзка с това сервиза предоставя всички необходими документи и сертификати за монтираните системи, компоненти и бутилки. Прегледите на газовите и метановите системи се правят паралелно с регулярният годишен технически преглед на МПС.