Метанов инжекцион. Предпочитаното гориво. Защо?

Метанов инжекционЗнаете, че ако притежавате инжекционен автомобил с бензинов двигател, и решите да му сложите газова уредба, за да продължи колата Ви да работи безпроблемно, то тази газова уредба също трябва да бъде инжекционна. Както обикновените, така и газовите инжекциони биват два вида – на газ пропан-бутан, и такива на метан.

Метанът е природен газ, и неговата цена не се влияе от тази на петрола, тъй като не е негово производно. Ако монтирате метанов инжекцион на бензинов инжекционен автомобил, то неговите мощности и динамика почти не се променят. Естествено, ако избраната уредба е качествена и правилно инсталирана. Цената за метанова инжекционна система е малко по-висока от тази, на газова уредба работеща с пропан-бутан, но пък с една и съща сума пари за гориво, с метановият инжекцион ще изминете повече километри, отколкото с газова инжекционна система на пропан-бутан.

И както вече казах, цената на метана не се влияе от тази на петрола, защото природният газ не се произвежда от петрол, за разлика от пропан-бутана. Може би, това е една от главните причини, все повече хора да избират този вид гориво за своите автомобили. Друга причина, която също вече споменахме, е че с едни и същи средства за гориво, с метанов инжекцион се изминават повече километри, отколкото с пропан-бутанов такъв. Естествено, има още ред причини, които правят метанът предпочитано гориво, и сега ще ги споменем.

В сравнение с бензина, природният газ изгаря по-бавно, а това спомага за намаляване на натоварването на коляновия вал и буталната група. Освен това, фактът че цената на метанът е ниска, спомага за по-бързото възвръщане на инвестицията, която се прави за покупка и монтаж на метанов инжекцион или обикновена метанова уредба. Също, шофирането на природен газ увеличава експлоатационният ресурс на двигателя и помага за намаляване износването на цилиндрите на автомобила Ви. Още една от основните причини за избор на метанова уредба е, че в съставът на метана не участват бензол, сяра и олово, които иначе увреждат ламбда сондата и катализатора на колата.

Шофирайки автомобила си на метан, Вие ще се погрижите и за опазването на околната среда, тъй като при неговото изгаряне се отделят най-малко вредни емисии във въздуха, спрямо останалите горива. Срокът за използване на двигателното масло също се увеличава, ако автомобилът Ви е с метанова уредба. И не на последно място, трябва да кажем, че за разлика от обикновените газови уредби (на пропан-бутан), метановите такива могат да бъдат монтирани не само на автомобили с бензинови двигатели, но и на дизелови такива.

Сами виждате, колко много предимства има природният газ, пред останалите видове горива. Не само ниската цена, но и запазването на двигателя, ненамаляването на мощностите на автомобила, увеличаването на срока за смяна на двигателното масло, възможността за монтаж не само на бензинов, но и на дизелов автомобил и т.н., са едни от главните причини, хората да предпочитат монтирането на метанови уредби на автомобилите си.

Единственият недостатък на метанът е това, че в по-малките градове почти липсват метан станции, което създава неудобство за зареждане с гориво. Въпреки това обаче, природният газ си остава предпочитаното гориво за множество хора.

Коментарите са приключени.