Диагностика на АГУ

•  Диагностика на автомобилни газови уредби (газов инжекцион)

Диагностиката на газовата уредби се състои в измерване на количеството изгорели газове на автомобила посредством компютърен газоанализатор, позволяващ прецизната настройка на горивната смес, което води до оптимален разход на гориво и подобрена динамика и мощност на автомобила.

Настройката на газовите инжекциони се извършва с компютър, посредством специализиран софтуер. Оптималната работа на двигателя (постигането на максимална мощност и икономичност) Ви пести пари всеки един изминат километър.

• Услуги

  • Настройка на конвенционална уредба на газанализатор
  • Компютърна настройка на газов инжекцион
  • Диагностика кодочетец и триене на грешки