АГУ инфо

 

Компоненти на АГУ

• ECU

Газовият компютър представлява електронен блок, контролиращ прецизното дозиране на пропан-бутана в двигателя посредством газовата рейка, управлява газовите клапани и автоматично превключва на газ на предварително зададена температура на охладителната течност. Той не е автономен и работи паралелно със съществуващия бензинов компютър, като ползва информация за продължителността на впръскване на горивото и я коригира според зададени параметри. Това означава, че ламбда сондата която коригира горивната смес с цел максимална икономия и минимално количество вредни газове, продължава да работи на газ по същия начин като на бензин. Това предпазва от нежеланото „светене” на контролната лампа за двигателя (check engine) поради неоптимална горивна смес. Газовият компютър има множество допълнителни опции и функции, нужни за правилното функциониране на газовата система в най-различни условия и видове двигатели.

• Евро сонда

Мултиклапанова система служеща за защита,пълнене на бутилката и захранване на газовата магистрала с течна газ. Включва:

1. Възвратен клапан откъм пълнещата страна, който не позволява изтичането на газ обратно от бутилката към пълнещата магистрала (зарядната тръба).

2. Температурен предпазен клапан – метална пластина, която се разтопява при определена температура изпускайки газта от бутилката в околната среда, предпазвайки бутилката от експлозия в случаите на пожар.

3. Клапан за свръхналягане при повишаване на налягането в бутилката до пределни граници – освобождава газта в околната среда, запазва се целостта и функциите на бутилката.

4. Електромагнитен магистрален клапан – при прекъсване на захранването подавано към него от газовата с-ма поради каквато и да е причина, преустановява подаването на газ от бутилката към двигателя.

5. Скоростен клапан – преустановява подаването на газ от бутилката при прекъсване на газовата магистрала (тръбата) към двигателя. Високата скорост на изтичане на газта предизвиква задействането му и така свежда до нула изтичането на газ от бутилката.

6. Ръчен спирателен кран – затваря подаването на газ към двигателя.

• Изпарител газов инжекцион

Ролята на изпарителя при газовият инжекцион е да редуцира налягането от газовата бутилка и поддържа постоянно налягане към инжекторната рейка. Не участва пряко при смесообразуването както е при изпарителите на конвенционалните газови уредби. При редуцирането на налягането и изпаряването на газта се получава голяма температурна разлика, която се компенсира от изпарителя посредством свързването му към охладителната система на автомобила. В зависимост от мощността на автомобила се подбира изпарител способен да поддържа необходимото количество газ нужно за захранването му.

• Конвенционален редуктор-изпарител

За нормалната работа на двигателя, втечненият пропан-бутан в резервоара е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване, и след това налягането му да се редуцира до определени стойности. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един едностепенен или двустепенен мембранен редуктор на налягане. Всеки редуктор-изпарител има пределна мощност която може да захранва, при някой марки е възможно да има и вграден електро клапан с филтър за твърди частици.

• Електромагнитен вентил (клапан) за бензин

Служи за прекъсване подаването на бензин от захранващия тръбопровод най-често към карбуратора, а при нужда и към друга система на автомобила.

• Електромагнитен вентил (клапан) за газ

Прекъсва подаването на газ от бутилката към изпарителя/двигателя. В повечето случаи биват със собствен корпус или вградени директно в изпарителя, като и в двата случая имат филтър за пречистване на газта.

• Инжеторна Рейка

Разработени са да дозират количеството газ подавано от изпарителя към двигателя. Представляват електромагнитни клапани групирани в блокове от по два, три или четири. Работят на интервали, контролирани от компютърният блок на газовият инжекцион (ECU) според различните натоварвания на двигателя, подавайки точно определено количество газ. Връзката между инжекторната рейка и двигателя се осъществява посредством маркучи и щуцери които се навиват в смукателният колектор на автомобила, непосредствено и възможно най- близко до бензиновите инжектори с цел най-добро смесообразуване.

• Смесител (плочка) за конвенционална система

Смесителя служи за смесване на пропан-бутана / метана с въздуха постъпващ в двигателя, с цел да се получи газ-въздушна (горивна)смес. Изработва се във форма, подходяща за конкретния автомобил. Монтира се във филтърната кутия или между елементи от бензиновата смесообразуваща с-ма (под моно-дюза, в средата на карбуратора, пред дроселовата клапа на механичните инжекционни и тн.)

• Кит за омасляване на клапани

Специално разработен за газови инжекциони на пропан-бутан и метан (LPG и CNG). Защитава всмукателните и изпускателните клапани и леглата им, смазва горната част на цилиндричното пространство, почиства инжектори и горивни системи, намалява вредните емисии и температурата на двигателя.